Čtú.

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) vydaný vyhláškou č. 467/2021 Sb., podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. …

Čtú. Things To Know About Čtú.

Oznámení termínu zkoušek. U žádostí o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti se od 1. 9. 2016 se vybírá správní poplatek 600 Kč za podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti, včetně vydání průkazu odborné způsobilosti. Časté dotazy na téma průkazy odborné způsobilosti.FAQ - často kladené dotazy Zavádění 5G je spojeno s potřebou získání důvěry veřejnosti v novou technologii a vysvětlení některých oblastí, které například souvisejí s vlivem elektromagnetického pole (EMP) na prostředí. K podpoře dialogu s veřejností proto ČTÚ stručně uvádí v reakci na řadu dotazů některé informace o 5G z pohledu využívání …Český telekomunikační úřad (ČTÚ) udělil koncem loňského roku první pokutu za telemarketing. Dotyčný subjekt zaplatí 420 tisíc korun. Novela zákona o elektronických komunikacích, jejíž součástí je zákaz nevyžádaných telefonátů neboli takzvaného telemarketingu, platí od loňského 1. července.2023. V souvislosti s přijetím nové evropské legislativy, a to zejména aktem o digitálních službách (DSA), bude ve středu jednat vláda o návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), podle kterého by měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) kontrolovat dohled nad evropskými digitálními předpisy a jejich vymáhání. Z ...

Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ; Systém měření kvality infrastruktury a služeb; Zefektivnění a posílení implementace ...

Nyní ČTÚ zpracoval novou analýzu trhu mobilních dat, na jejímž základě se chce opět pokusit trh regulovat. Jak úřad uvedl, v Česku chybí dostatek virtuálních operátorů. Tři čeští síťoví operátoři, Vodafone, T-Mobile a O2, v Česku podle úřadu v roce 2021 pokrývali 96,4 procenta zákazníků.ČTÚ původně plánoval, že po připomínkách k principům aukce předloží k veřejné konzultace samotné podmínky výběrového řízení na kmitočty ještě do konce roku 2022, a dokonce byla ve hře i možnost vypsání samotných aukcí. ČTÚ však dosud nezveřejnil ani samotné podmínky výběrových řízení.

Aplikace ČTÚ s názvem Využití rádiového spektra poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace. Plán využití rádiového spektra navazuje na Plán přidělení kmitočtových pásem …Jak ČTÚ zajistí agendu spojenou s DSA? Bude potřeba rozšířit počet zaměstnanců? Dozor nad nařízením DSA bude, po schválení adaptačního zákona, který je nyní v legislativním procesu, vykonávat oddělení dozoru specializovaných agend, které má v tuto chvíli již alokovaný základní počet systemizovaných služebních míst.Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …ČTÚ (@ctu_cz) / Twitter. Follow. ČTÚ. @ctu_cz. Oficiální twitter účet Českého telekomunikačního úřadu. Translate bio. Praha ctu.cz Joined May 2013. 202 Following. 3,926 Followers.

Nejen nový nástroj na měření kvality a rychlosti služby přístupu k internetu, ale také informace o tom, jak rychlost změřit, v jakém případě reklamovat a jak reklamaci podat. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) spustil NetTest – nástroj, který umí provést certifikované měření, jehož výsledek pak mohou zákazníci použít coby podklad pro …

Tisková mluvčí Mgr. Tereza Meravá E-mail: [email protected] foto 1 Odkazy Tiskové zprávy Monitorovací zprávy Materiály ke stažení Loga ČTÚ (ZIP; 501 kB) Logomanuál ČTÚ (PDF; 4,36 MB) Foto předsedy Rady ČTÚ foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 RNDr. Jiří Peterka foto 1 foto 2 foto 3 Mgr. Lukáš Zelený foto 1 foto 2 foto 3 Ing.

Poslední aktualizace provedena dne: 20.12.2023 Neoficiální úplné znění předpisů lze po zadání jejich čísla nalézt zde nebo zde. Vyhláška číslo Název 109/2023 Sb. o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb 380/2022 Sb. o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě …Doporučení ČTÚ před nákupem nového televizního přijímače V současné době je v České republice ukončen přechod zemského digitálního televizního vysílání ze systému DVB-T na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2. Nový systém umožňuje nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku a současně ... Otevřená data | ČTÚ Open Data. dostupná. strojově čitelná. strukturovaně popsaná. navštivte také. Portál otevřených dat ČR. více než 250 poskytovatelů dat. UKAZATELE TRHU E-KOMUNIKACÍ. 38 Datových sad. Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022 schválila Rada ČTÚ na svém zasedání dne 18. dubna 2023 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2022 Výroční zpráva o univerzální službě Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.ČTÚ - Zkušenosti s provozem NetTest. Když Český telekomunikační úřad v září 2021 spustil veřejně dostupný měřící nástroj NetTest (https://nettest.cz), dal tím veřejnosti možnost, jak si otestovat kvalitu služby přístupu k internetu, a usnadnil i případnou reklamaci kvality poskytované služby.Během čtyř měsíců provozu tohoto nástroje byly nasbírány ...Program zjišťování ČTÚ. Následující programy zjišťování obsahují přehledy formulářů, prostřednictvím kterých podnikatelé v elektronických komunikacích a v oblasti poštovních služeb předávají své údaje ČTÚ vždy v příslušném období: Program zjišťování ČTÚ v …Číslovací plán určuje obecná pravidla tvorby národního (významového) čísla účastníků veřejných telefonních sítí a definuje jeho strukturu. Číslovací plán veřejných telefonních sítí, uveřejněný v částce 9/2000 Telekomunikačního věstníku. Změna č. 1 Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí ...

Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚČeský telekomunikační úřad zaznamenal po 1. 7. 2022, kdy v praxi začala platit nová pravidla pro marketingové hovory, zvýšený počet stížností na tyto obtěžující nabídky. Manuál ČTÚ řeší pro nevyžádané marketingové hovory tři oblasti: První část radí zákazníkovi, jak se má chovat v okamžiku přijetí ...UVNITŘ DOKUMENT - „Soutěž krásy“ se posouvá až o půl roku, včetně rozhodnutí o způsobu, jakým se budou dvě nové sítě DVB-T2 přidělovat. Určit to měla další novela zákona o elektronických komunikacích, ČTÚ však na ni čekat nebude. Až na první pololetí příštího roku se přesouvá rozhodnutí o při Praha, 1. března 2021 - ČTÚ dne 01. 03. 2021 spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací. Spotřebitel může porovnat ceny a parametry služeb mobilního volání, SMS a dat a mobilního internetu. VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např ... Filtrovat. Aplikace ČTÚ s názvem Využití rádiového spektra poskytuje přehled podmínek stanovených ČTÚ pro jednotlivá kmitočtová pásma, radiokomunikační služby a aplikace. Plán využití rádiového spektra navazuje na Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka). Feb 2, 2023 · pomoci. Vizualizační portál VPortal, který spustilo ČTÚ již v listopadu 2022, nabízí komplexní vizualizační nástroj a má sloužit uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Podívejme se jaká je testovací verze. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu ...

Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované …

Správní poplatek se za přidělení kmitočtů, změny nebo prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nevyměřuje, a jeho výše přímo stanovena v sazebníku zákona č. 634/2004, o správních poplatcích (položka 112). Bližší údaje o úhradě správního poplatku naleznete na stránce Poplatky za individuální a krátkodobá …Český telekomunikační úřad v roce 2021 provedl opětovné měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Ukázalo se, že pokrytí všech tří českých mobilních operátorů je na všech dálnicích velmi dobré. Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně ...Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚStížnosti na operátory se týkají nekalých praktik i neprofesionálního jednání. Problémy s operátory, respektive nespokojenost ze strany zákazníků, jsou bohužel tématem, které se řeší prakticky pořád. V poslední době se naštvaní zákazníci obracela na ČTÚ s případy, které se týkaly nekalých praktik při ...V nejnovějším návrhu ČTÚ podle svého vyjádření zohlednil připomínky EK včetně jejího nedávného rozhodnutí ohledně sdílení sítí mezi O2, Cetinem a T-Mobilem. Regulátor opět navrhuje uložit O2, T-Mobilu a Vodafonu povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop stanoví.Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚTelemarketing: Výkladové stanovisko ÚOOÚ a ČTÚ. Tento obsah je určen jen pro předplatitele časopisu. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se .

Správní poplatky se platí vždy v souvislosti s konkrétní žádostí podávanou Českému telekomunikačnímu úřadu na zvláštní účet Českého telekomunikačního úřadu. Správní poplatky lze vrátit plátci pouze z důvodů stanovených v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Uhrazené poplatky nelze následně převádět na jiné účty (resp. …

Further, ČTÚ proposes to deregulate the wholesale central access market commonly referred to as the bit stream access, which enables high-speed internet access to consumers. The Commission is of the view that, at this stage, ČTÚ has not provided sufficient evidence supporting the proposed delineation of local geographic markets to …

ČTÚ píše o srovnávači i námitkách proti reklamacím. Třetí monitorovací zprávu za letošní kalendářní rok zveřejnil v úterý 23. března Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Zmiňuje v ní srovnávací nástroj cen a kvality elektronických komunikací nebo rady spotřebitelům. Ty informuje o tom, jak mají správně ...Certifikované měření. Jsou-li splněny všechny podmínky měření, umožňuje certifikované měření uplatnit výsledky tohoto měření jako průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby …Až v srpnu vyhlásí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) výběrové řízení na provozovatele dvou celoplošných a 27 regionálních sítí pro zemské digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+. Zájemci se budou moci hlásit od září a samotná aukce kmitočtů začne v říjnu. Harmonogram soutěže zveřejnil ČTÚ po ...Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022 schválila Rada ČTÚ na svém zasedání dne 18. dubna 2023 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2022 Výroční zpráva o univerzální službě Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.Doporučení ČTÚ před nákupem nového televizního přijímače V současné době je v České republice ukončen přechod zemského digitálního televizního vysílání ze systému DVB-T na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2. Nový systém umožňuje nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku a současně ...Rada ČTÚ; Působnost ČTÚ; Rozkladové komise; Boj proti korupci a ochrana oznamovatelů; Poplatky vybírané ČTÚ. Poplatky za využívání rádiových kmitočtů; Poplatky za využívání čísel; Správní poplatky; Zákon o střetu zájmů; Kontakty; Elektronická úřední deska. Správní řízení – Doručování veřejnou ...Dolní řádka stránky. © 2013 ČTÚ, Všechna práva vyhrazena | Prohlášení pří­stupnosti | RSS Design: © 2013 CRC Data spol. s r.o. | ČTÚ, Všechna ...194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 250/2016 Sb. o ...Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …

Certifikované měření. Jsou-li splněny všechny podmínky měření, umožňuje certifikované měření uplatnit výsledky tohoto měření jako průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby …Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce zachovat terestrické televizní vysílání v České republice i po roce 2030, do kterého platí kmitočtové příděly pro současné celoplošné sítě DVB-T2. Na konferenci Radiokomunikace 2023 to v úterý řekl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert. „Chceme zachovat terestrické televizní ...Radioamatérská oprávnění a průkazy odborné způsobilosti, která jsou ČTÚ vydávána v souladu s Doporučením Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) č. T/R 61-02, implementovaným i Českou republikou, opravňují jejich držitele ke krátkodobému provozování (maximálně po dobu tří měsíců ...Instagram:https://instagram. bos to nyc flightsamyl guardtokyo to vegas flight timecan you fax to an email Doporučení ČTÚ před nákupem nového televizního přijímače V současné době je v České republice ukončen přechod zemského digitálního televizního vysílání ze systému DVB-T na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2. Nový systém umožňuje nabídnout divákům příjem programů ve vysokém rozlišení, popř. dále rozšířit programovou nabídku a současně ... local flirtinggemini ai google Prostřednictvím služeb třetích stran nebo také tzv. prémiových služeb lze platit za různé služby nebo je jejich prostřednictvím možné odebírat zpoplatněné služby obsahu.Zároveň platí, že tyto služby jsou vyjmuty z působnosti zákona o elektronických komunikacích a tím pádem i z rozhodovací pravomoci Českého telekomunikačního úřadu. google voice account Žádosti o individuální oprávnění (obecně) Chci požádat o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a nevím, jak mám postupovat. Musím použít předepsané formuláře nebo mohu podat žádost volnou formou? Blíží se konec doby platnosti individuálního oprávnění a mám zájem nadále ...Mar 5, 2021 · Ke zkoušce na ČTÚ se každý hlásí samostatně, cena zkoušky je 600 Kč, podrobnější informace najdete na webových stránkách ČTÚ. Zkouška se skládá z písemného testu (otázky a správné odpovědi jsou taky na webu) a ústní části, kde po vás budou chtít komunikační postupy a používané výrazy v angličtině i v ...