Čtú.

Jan 17, 2024 · 1. 2024. Poštovní věstník vydává Český telekomunikační úřad podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. Poštovní věstník je vydáván v elektronické formě zpravidla měsíčně. Poštovní věstník je ...

Čtú. Things To Know About Čtú.

ČTÚ-51 246/2021-613/II.vyř. – Zajištění sítí elektronických komunikací, vše ve znění pozdějších rozhodnutí. V souladu s výše uvedeným přechodným ustanovením předkládá Úřad před zahájením správního řízení o změně uvedených přídělů výše uvedený záměr k veřejné konzultaci podle § 130 ...Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací.VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do …Nového předsedu bude mít od února příštího roku Rada ČTÚ. Hanu Továrkovou ve funkci nahradí dosavadní radní Marek Ebert. Továrková však nebyla z …500 a 600 MHz. přisuzuje sítím. 5G. Ještě neutichl loňský skandál s prohlášením předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hany Továrkové, že televizní vysílání by se mělo po roce 2030 přesunout z terestrických sítí plně na internet, a ČTÚ opět zpochybňuje budoucnost terestrické televize ...

Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací. V nejnovějším návrhu ČTÚ podle svého vyjádření zohlednil připomínky EK včetně jejího nedávného rozhodnutí ohledně sdílení sítí mezi O2, Cetinem a T-Mobilem. Regulátor opět navrhuje uložit O2, T-Mobilu a Vodafonu povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop stanoví.Činnost Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Český telekomunikační úřad byl zřízen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ke dni 1. července 2000, jako samostatný správní úřad v působnosti vlády České republiky pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech telekomunikací.

Právě na český mobilní trh ČTÚ dohlíží. Dalším jejím možným střetem zájmů se zabývalo ministerstvo spravedlnosti. Hrozilo jí pokutou kvůli jejímu angažmá v desítce společností. Zákon jí nařizuje vzdát se výkonných funkcí ve všech firmách, které vlastní. Jaké spory ČTÚ řeší a kdy se na něj můžete obrátit. Český telekomunikační úřad rozhoduje mimo sporů mezi poskytovateli také spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem (nebo uživatelem) na straně druhé (tzv. účastnické spory).

Vznik ČTÚ. Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …ČTÚ je státní úřad, který reguluje a kontroluje elektronické komunikace a poštovní služby v České republice. Na webu najdete informace pro spotřebitele i podnikatele, aktuální témata, právní předpisy a uveřejněné informace.Získáte zaměstnání u stabilního a seriózního zaměstnavatele. Umožníme vám nadále se vzdělávat a rozvíjet, a to jak v rámci interních, tak také externích kurzů, školení a seminářů. Budete se podílet se na rozvoji telekomunikačního a poštovního prostředí a ochraně spotřebitele. Získáte tak zkušenosti ve velmi ...

Mar 4, 2024 · K tomuto účelu lze využít výlučně elektronické podatelny ČTÚ. Poslední aktualizace provedena dne: 04.03.2024 Útvar/funkce Jméno Kontakty Předseda Rady ČTÚ Ing. Marek Ebert 224 004 602 / 224 004 645 Samostatné odd. sekretariát předsedy Rady / vedoucí sam. odd. Bc. Barbora Havelková

Otevřená data | ČTÚ Open Data. dostupná. strojově čitelná. strukturovaně popsaná. navštivte také. Portál otevřených dat ČR. více než 250 poskytovatelů dat. UKAZATELE TRHU E-KOMUNIKACÍ. 38 Datových sad.

Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem … Informace o pokrytí digitálním rozhlasem, televizí a veřejnými širokopásmovýmimobilními sítěmi 4G a 5G. Český telekomunikační úřad upozorňuje, že zobrazené informace o pokrytí vycházejí výhradně z výpočtů provedených postupem, který je uveden v části Informace každé z nabízených aplikací. Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚSprávní poplatky pro průkazy a zkoušky. Podání žádosti o vykonání zkoušky včetně vydání průkazu. 600 Kč. Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti držitele průkazu členské země EU, včetně vydání průkazu. 400 Kč. Vydání nového průkazu do jednoho roku ode dne pozbytí platnosti průkazu. 400 Kč.Certifikované měření. Jsou-li splněny všechny podmínky měření, umožňuje certifikované měření uplatnit výsledky tohoto měření jako průkazná zjištění o kvalitě Vaší služby …

Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ; Systém měření kvality infrastruktury a služeb; Zefektivnění a posílení implementace ... Otevřená data | ČTÚ Open Data. dostupná. strojově čitelná. strukturovaně popsaná. navštivte také. Portál otevřených dat ČR. více než 250 poskytovatelů dat. UKAZATELE TRHU E-KOMUNIKACÍ. 38 Datových sad.194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 250/2016 Sb. o ... Pod pojmem zpoždění (ping), technicky správně obousměrné zpoždění, si lze představit čas, po který putuje datový paket vyslaný z vašeho uživatelského zařízení (počítač, notebook, mobilní telefon) prostřednictvím internetu až k měřicímu serveru nástroje ČTÚ-NetTest a zpět. Ping (zpoždění v datových sítích ... Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ

ČTÚ je zkratka Českého telekomunikačního úřadu. Vznikl 1. 5. 2005 jakožto regulátor telekomunikačních a poštovních služeb. Důvodem vzniku ČTÚ byl ve své době rychlý rozvoj technologií v oblasti komunikace. Původně byl součástí Ministerstva hospodářství, poté Ministerstva dopravy. Hlavní sídlo má v Praze ... 1. formuláře ZFO Základní typ formulářů pro většinu žádostí, návrhů a oznámení. Pro otevření a vyplnění těchto formulářů je třeba mít nainstalovanou aplikaci FormFiller od Software 602. Formuláře umožňují interaktivní vyplnění na webu ČTÚ nebo jejich vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailu nebo ...

Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s …500 a 600 MHz. přisuzuje sítím. 5G. Ještě neutichl loňský skandál s prohlášením předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hany Továrkové, že televizní vysílání by se mělo po roce 2030 přesunout z terestrických sítí plně na internet, a ČTÚ opět zpochybňuje budoucnost terestrické televize ...Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2022 schválila Rada ČTÚ na svém zasedání dne 18. dubna 2023 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2022 Výroční zpráva o univerzální službě Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.Rádiovým spektrem se podle zákona zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“) rozumějí elektromagnetické vlny o kmitočtu do 3 000 GHz, šířené prostorem bez zvláštního vedení. Podání lze učinit písemně na adresu ČTÚ resp. odborů pro oblasti, předložit osobně na podatelnu ČTÚ nebo ústně do protokolu. Podání je také možno učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny za podmínek stanovených ČTÚ. Elektronická adresa podatelny: [email protected]. Otevřená data | ČTÚ Open Data. dostupná. strojově čitelná. strukturovaně popsaná. navštivte také. Portál otevřených dat ČR. více než 250 poskytovatelů dat. UKAZATELE TRHU E-KOMUNIKACÍ. 38 Datových sad.Elektronické komunikace. Vydaná opatření. Vývoj trhu a ceny služeb. Univerzální služba v telekomunikacích. Elektronický sběr dat (ESD) - elektronické komunikace. Podnikání v elektronických komunikacích. Otevřený internet, pravidla síťové neutrality a blokování obsahu. Rozhodování sporů. Telekomunikační věstník.

ePodatelna. Elektronická podatelna Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ,,ČTÚ‘‘) je určena pro příjem všech elektronických podání kromě hromadných podání subjektů podnikajících v elektronických komunikacích. Elektronická adresa: [email protected]. Elektronická adresa na podání návrhu spotřebitele ...

Informace o cenách a kvalitativních parametrech, které srovnávací nástroj porovnává a vyhodnocuje, do něj nevkládá ČTÚ. Podle § 66a odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, musí tyto informace pro zajištění srovnávacího nástroje předávat podnikatelé nabízející příslušné služby, zahrnuté do tohoto nástroje.

VPortal nabízí komplexní vizualizační nástroj, který slouží uživatelům jako pomůcka při porovnávání kvality telekomunikačních služeb v České republice. Portál je členěn do jednotlivých modulů podle typu služeb. Obsahuje data získaná z měření prováděných pracovníky ČTÚ v terénu a další typy dat, např ... Pod pojmem zpoždění (ping), technicky správně obousměrné zpoždění, si lze představit čas, po který putuje datový paket vyslaný z vašeho uživatelského zařízení (počítač, notebook, mobilní telefon) prostřednictvím internetu až k měřicímu serveru nástroje ČTÚ-NetTest a zpět. Ping (zpoždění v datových sítích ... Jak ČTÚ zajistí agendu spojenou s DSA? Bude potřeba rozšířit počet zaměstnanců? Dozor nad nařízením DSA bude, po schválení adaptačního zákona, který je nyní v legislativním procesu, vykonávat oddělení dozoru specializovaných agend, které má v tuto chvíli již alokovaný základní počet systemizovaných služebních míst.Základní typ formulářů pro většinu žádostí, návrhů a oznámení. Pro otevření a vyplnění těchto formulářů je třeba mít nainstalovanou aplikaci FormFiller od Software 602. …Program zjišťování ČTÚ. Následující programy zjišťování obsahují přehledy formulářů, prostřednictvím kterých podnikatelé v elektronických komunikacích a v oblasti poštovních služeb předávají své údaje ČTÚ vždy v příslušném období: Program zjišťování ČTÚ v …Nejzajímavější čísla telekomunikačního trhu: ČTÚ vydal výroční zprávu za rok 2020. 1. 6. 2021. Český telekomunikační úřad vydal výroční zprávu za rok 2020. Kromě prvních lednových dní jej již celý tento rok vede nová předsedkyně Hana Továrková. Za tu dobu se dokončil přechod na standard DVB-T2 a proběhla ...Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Elektronická podatelna Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ,,ČTÚ‘‘) je určena pro příjem všech elektronických podání kromě hromadných podání subjektů podnikajících v elektronických komunikacích. Elektronická adresa: [email protected] Elektronická adresa na podání návrhu spotřebitele: [email protected] K 1. červenci 2006 ČTÚ …Nástroj ČTÚ-NetTest, provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, umožňuje měřit skutečnou rychlost stahování, vkládání a odezvy připojení k internetu. Nabízí …

Práce s interaktivní mapou. Informace o pokrytí na daném adresním místě lze vyhledat po přiblížení kolečkem myši, případně plusem vlevo nahoře, a to až na požadovanou obec/část obce (tzv. základní sídlení jednotku ZSJ) a následným kliknutím na její název. Po dalším přiblížení se zobrazí barevné body s ... Efektivní správa ČTÚ; Implementace doporučení komise EK — LRIC; Strategie rozvoje IS ČTÚ; Personální řízení v ČTÚ; Správa kmitočtového spektra; Open crowdsourcing data; Liberalizovaný poštovní trh; Detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí v informačních systémech ČTÚ Dolní řádka stránky. © 2013 ČTÚ, Všechna práva vyhrazena | Prohlášení pří­stupnosti | RSS Design: © 2013 CRC Data spol. s r.o. | ČTÚ, Všechna ...Instagram:https://instagram. medhubtradexvpn to indiahoopla libraries ČTÚ postupoval s odkazem na § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění tehdejších předpisů (dále jen jako „zák. o el. komunikacích“). Dle tohoto ustanovení sice podáním námitek proti vyřízení reklamace není dotčena povinnost zákazníka uhradit vyúčtování, ale ČTÚ je ...Mar 5, 2021 · Ke zkoušce na ČTÚ se každý hlásí samostatně, cena zkoušky je 600 Kč, podrobnější informace najdete na webových stránkách ČTÚ. Zkouška se skládá z písemného testu (otázky a správné odpovědi jsou taky na webu) a ústní části, kde po vás budou chtít komunikační postupy a používané výrazy v angličtině i v ... playmyworldoc urgent care Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem …Nástroj ČTÚ-NetTest , provozovaný Českým telekomunikačním úřadem, informuje uživatele o aktuální kvalitě jejich služby přístupu k internetu v podobě skutečně dosahované rychlosti stahování (download), vkládání (upload) a doby odezvy (ping). Nabízí možnost certifikovaného měření , které plně automaticky provede celý proces měření s výsledkem … singapore to new york V nejnovějším návrhu ČTÚ podle svého vyjádření zohlednil připomínky EK včetně jejího nedávného rozhodnutí ohledně sdílení sítí mezi O2, Cetinem a T-Mobilem. Regulátor opět navrhuje uložit O2, T-Mobilu a Vodafonu povinnost pustit do svých sítí virtuální operátory, a to za regulované ceny, jejichž strop stanoví. Praha, 1. března 2021 - ČTÚ dne 01. 03. 2021 spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací. Spotřebitel může porovnat ceny a parametry služeb mobilního volání, SMS a dat a mobilního internetu.